การอบรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 26-28เมษายน2560

การอบรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์สะเต็ม สช.46 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา จ.นครราชสีมา

ขอเชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนเรืองศรีวิทยา จ.นครราชสีมาวันที่ 26-28เมษายน2560 ได้เปิดหลักสูตรทางไกล หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ในระยะเวลา ๓ วัน

รับผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 50 คน และเพียงโรงเรียนละ 3 คนเท่านั้น

ทางศูนย์ฯมีบริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอด 3 วัน และมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมสะเต็มครบครัน ผู้เข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกลที่เวลาเข้ารับการอบรมเต็มเวลาครบถ้วน ตลอดหลักสูตร ผ่านการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม และสอบผ่านเกณฑ์ ประเมินในหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมจะได้รับสิทธิ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมในโอกาสต่อไป

สมัครตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือ คลิ๊กที่นี่

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *